การเล่นออกแบบดิน

การเล่นดิน เป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ ได้มีจินตนาการทำให้เขาได้คิดได้วางแผนการเล่นตามแต่ใจนึก และยังได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ เว็บไซต์ออกมาเล่นชวนไปคุยกับคุณแม่คุณลูกเล่าเรื่องการเล่นดินกันค่ะ

joker123

“ทำไร่ครับ” ด.ช.นำโชค ศรีคต เด็กชายวัย 7 ขวบบอกกับทีมงานเว็บไซต์ออกมาเล่น ทำไร่ที่ว่าก็คือพื้นดินลานบ้าน ที่โชคสมมุติให้เป็นไร่ข้าวโพด โดยใช้รถไถที่ใช้ช้อนปลายสั้นมัดติดไม้ไผ่ลวก เป็นรถไถพรวนดินยกร่อง อย่างเพลิดเพลิน เป็นเจ้าของไร่ข้าวโพดที่สวยที่สุด

“เราปล่อยให้เขาเล่นในแบบที่เขาอยากเล่น อย่างการไถไร่ข้าวโพด คนที่นี่ทำเกษตรเป็นอาชีพหลักและทั้งทำไร่ข้าวโพด ไร่มัน พอเขาเห็น เขาก็กลับมาสมมุติตัวเองเป็นคนขับรถไถ ไถไร่ตัวเอง บางทีเขาเลิกเล่นก็จะทิ้งข้าวของระเกะระกะ เราก็จะบอกให้เขามาเก็บให้เรียบร้อย” หทัยรัตน์ ศรีคต แม่น้องโชคเล่าถึงลูกชายวัยซน

แม่น้องโชคเล่าต่อถึงการปล่อยให้น้องโชคเล่นแบบที่เขาอยากเล่น เพราะอยากให้เขาได้ออกแบบการเล่นเอง ของเล่นต่างๆ ก็ซื้อให้น้องโชคบ้าง แต่จะให้น้องโชคคิดและใช้วัสดุที่มีมาออกแบบวิธีเล่นเอง

“หุ่นยนต์ของเล่นต่างๆ ก็ซื้อให้น้องเล่น แต่เล่นพักเดียวก็จะเบื่อ พอเขาเบื่อเขาก็จะออกมาเล่นที่ลานดินใต้ต้นมะม่วง บางทีก็เอาจอบมาขี่แล้วทำเป็นรถไถ เรามองดูแล้วแรกๆ ก็ห่วง แต่ก็จะบอกให้เขาระวังอย่างไรเพื่อไม่ให้เขาบาดเจ็บ แล้วเราก็ดูเขาห่างๆ ปล่อยให้เขาเล่นไป”

สล็อต

เมื่อหันไปถามน้องโชคที่เล่นดินง่วนอยู่ว่า ทำไร่อะไรอยู่คะ? คำตอบที่ได้คือ “ไร่ข้าวโพด”

“ไถผาน 3 อยู่ครับ เดี๋ยวจะไถผาน 7 แล้วถึงจะหยอดข้าวโพดได้” ทีมงานเว็บไซต์ออกมาเล่นทำหน้างง คุณแม่จึงอธิบายต่อว่า ไถผาน 3 ก็คือรถไถที่ใช้ผาน 3 อัน ไถไร่เป็นการพรวนดินเพื่อเปิดหน้าดิน แต่ยังเพาะปลูกไม่ได้เพราะว่าดินจะก้อนใหญ่ จึงจำเป็นต้องใช้ผาน 7 ไถซ้ำอีกครั้ง ซึ่งการไถครั้งนี้ทำให้ดินละเอียด ร่วน สามารถเพาะปลูกได้

“เขาคิดเชื่อมโยง และจำสิ่งต่างๆ ที่ตาของเขาบอก บางวันเขาก็ขึ้นไปนั่งบนรถไถกับตาของเขา ได้เรียนรู้ ได้เห็นของจริง แล้วก็กลับมาจำลองลานดินเป็นไร่ข้าวโพด เราก็อืมมมม ให้เขาได้เล่น ได้เรียนรู้วิถีชีวิตก็ยังดีกว่าให้เขาติดหน้าจอดูทีวี” คุณแม่เอ่ยถึงผลการเล่นของลูกชาย

แม้จะเล่นคนเดียว แต่หากปล่อยให้เด็กๆ ได้ออกแบบการเรียน ทั้งการจำลองจากประสบการณ์จริง การเล่นบทบาทสมมุติจากจินตนาการ ล้วนเป็นการเสริมสร้างพัฒนาต่างๆ ทั้งความคิด สมองและร่างกาย ออกมาเล่นกันเถอะค่ะ

สล็อตออนไลน์

Active Play คือกิจกรรมการเล่นใดๆ ที่เด็กเป็นผู้ร่วมเล่นด้วยตนเอง ทำให้เด็กได้รับความสนุกสนาน เป็นการเล่นที่ไม่มีการกำหนดรูปแบบกติกาที่เป็นทางการ (Unorganized/ Unstructured) และอยู่นอกเหนือชั่วโมงพลศึกษา ทั้งยังหมายถึงการละเล่นพื้นบ้าน เช่น วิ่งเปี้ยว ม้าเขย่ง ม้าก้านกล้วย ได้ด้วย อาจฟังดูเป็นนิยามใหม่ ทว่าที่จริงเป็นพฤติกรรมโดยธรรมชาติของเด็กอยู่แล้วที่ชอบเล่น

การออกมาเล่น เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกาย (Physical Activities หรือ PA) อันหมายถึง การเคลื่อนไหวโดยใช้กล้ามเนื้อโครงสร้างและทำให้มีการใช้พลังงานของร่างกาย สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ

ระดับเบา : คือระดับที่มีการเคลื่อนไหวน้อยมาก เช่น การยืน การนั่ง

ระดับปานกลาง : คือการเคลื่อนไหวออกแรงที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ มีความหนักและเหนื่อยในระดับเดียวกับการเดินเร็ว ขี่จักรยาน การทำงานบ้าน ชีพจรเต้น 120-150 ครั้ง ระหว่างที่เล่นยังสามารถพูดเป็นประโยคได้ และมีเหงื่อซึมๆ

ระดับหนัก : คือการเคลื่อนไหวร่างกายที่มีการทำซ้ำและต่อเนื่อง โดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น การวิ่ง เดินขึ้นบันได การออกกำลัง มีระดับชีพจร 150 ครั้งขึ้นไป จนทำให้หอบเหนื่อย และพูดเป็นประโยคไม่ได้

jumboslot

การออกมาเล่น Active Play ที่ถือว่าได้ประโยชน์สูงและส่งผลดีต่อสุขภาพ คือการมีกิจกรรมทางกายในระดับปานกลาง-หนัก

ทำไมต้องชวนเด็กออกมาเล่น Active Play

แม้ธรรมชาติของเด็กจะชอบเล่น แต่จากการสำรวจพบว่า เด็กรุ่นใหม่กำลังขาดกิจกรรมทางกายอย่างน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะในเขตเมือง ปัจจุบันเด็กไทยใช้เวลาอยู่หน้าจอ เฉลี่ยวันละ 3.1 ชั่วโมง/วัน แถมยังมีภาวะเฉื่อยและเนือยนิ่งมากขึ้น (Sedentary) ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ และขาดทักษะในการเข้าสังคม โดยผลสำรวจการมีกิจกรรมทางกายระดับประเทศ โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เปรียบเทียบปี พ.ศ.2555 และ 2557 พบว่า กลุ่มเด็กไทยมีกิจกรรมทางกายลดลงจากร้อยละ 67.6 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 63.2 ในปี 2557

เมื่อศึกษาในรายละเอียดจะพบว่า กลุ่มวัยรุ่น (ร้อยละ45) และกลุ่มเด็ก (ร้อยละ 36) มีพฤติกรรมอยู่หน้าจอ (Screen Time) มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด โดยร้อยละ 44.9ของกลุ่มเด็กและเยาวชนใช้เวลาอยู่หน้าจอนานกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของสัดส่วนผู้ที่มีภาวะอ้วนและอ้วนลงพุง ในระยะเวลา 2 ทศวรรษที่ผ่านมา คนไทยมีภาวะน้ำหนักเกินเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า และภาวะอ้วนเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กวัยเรียน

slot

“สวนอยู่ใกล้บ้าน เป็นสวนของบ้านเราและสวนของลุงของเด็กๆ ปกติเราจะไปเสาร์อาทิตย์อยู่แล้ว จากที่ไม่เคยคิดจะไปเดินเล่นในสวน แต่พอไปแล้วมันกลายเป็นที่ที่ให้เขาวิ่งเล่นได้ ได้สนุกสนานตื่นตาตื่นใจ ได้ใช้ความคิดว่าไปแล้วจะทำกิจกรรมอะไรได้บ้าง อย่างมีเป็ด เราก็ให้เขาเก็บไข่เป็ด มีไส้เดือนเขาก็จะขุดไส้เดือน มีต้นไม้ก็ช่วยกันขุดดิน ช่วยกันปลูก ให้เขาได้มีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่ม ขุดดิน ผสมปุ๋ย ช่วยลงต้นไม้ เขาจะได้รู้สึกว่านี่ต้นไม้ของเขานะ นี่คือสวนของเขาเอง”

“ล่าสุดถามเขาว่าอยากปลูกอะไร พอเขาบอกอยากปลูกข้าวโพด ก็จะพาเขาปลูกทั้งที่บ้านและที่สวน ดูว่าความแตกต่างเป็นอย่างไร ที่บ้านโตเท่านี้ แล้วที่สวนเป็นอย่างไร”

สิ่งหนึ่งที่ได้นอกจากเล่นสนุกแล้ว ยังได้ฝึกความรับผิดชอบและได้สัมผัสกับคำว่า ภาคภูมิใจ

Back To Top