แข่งใส่รองเท้า

กิจกรรมนี้เป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่ทางบ้านคุณพ่อ คุณแม่ เล่นกับลูกๆ ได้ค่ะ เหมาะกับวัยอนุบาล ที่สอนลูกๆ ให้ดูแลตัวเอง ในเรื่องการแต่งตัว ซึ่งอาจต้องสอนทุกวัน เพียงเราพลิกแพลงจับมาเป็นเกม ทำให้เป็นเรื่องสนุก และเพิ่มกิจรรมทางกายช่วงการเริ่มต้นของวันดูจะเป็นเรื่องดีๆ ทีเดียวค่ะ เกมนี้ทางโรงเรียนนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะ

joker123

อุปกรณ์

รองเท้าผ้าใบประจำตัว
นกหวีด
วิธีเล่น

ให้แต่ละคนถอดรองเท้าผ้าใบ หรือถ้าเป็นที่บ้านก็ให้เตรียมรองเท้าไว้ที่หน้าประตู
เดินกลับมาที่จุดเริ่มต้น
เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเริ่มต้นจากนกหวีด ให้แต่ละคนวิ่งไปใส่รองเท้าของตัวเองให้เรียบร้อย จากนั้น วิ่งกลับมาที่จุดเริ่มต้น ใครถึงก่อนชนะ
กิจกรรมทางกายง่ายๆ แต่สนุกไม่ใช่น้อย หากเด็กๆ อยากเล่นอีกครั้ง อาจจะกำหนดกติกาให้ขยับรองเท้าออกไปไกลกว่าเดิม หรือ อาจจะกระจายรองเท้าทั้งสองข้างออกเป็น 2 จุด โดยมีข้อควรระวังว่าพื้นที่สำหรับให้เด็กวิ่งนั้นต้องปลอดภัยไม่มีเศษหิน หรือเศษไม้ อาจจะตำเท้าของเด็กๆ ได้ค่ะ

สล็อต

“มาเล่นกันเถอะๆ” เป็นคำยอดฮิตที่ติดปากใครหลายๆ คน แต่เชื่อหรือไม่ว่า คำว่าออกมาเล่นของเด็กๆ นั้น ไม่ใช่เพียงประโยคที่ฟังแล้วมีรอยยิ้มเท่านั้น เพราะการออกมาเล่นของเด็กๆ มีคุณค่าอย่างมหัศจรรย์ ต่อพัฒนาการหลายๆ ด้านอย่างคาดไม่ถึง ทั้งร่างกาย จิตใจและพัฒนาการทางด้านสมอง ส่งผลดีในระยะยาวของเด็กๆ ประกอบกับกิจกรรมการเล่นของเด็กๆ นั้น ที่มีการออกแบบและจัดวางให้ถูกต้อง ปลอดภัย จะทำให้เด็กเรียนรู้ดีและรวดเร็ว จัดการและเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ดี มีการวางแผนและการจัดการที่ดี สามารถจัดการปัญหาได้ดีขึ้น เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ก็ยิ่งจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการและประสาทสัมผัสการรับรู้ทั้งห้าของเด็กๆ ได้อย่างดีมากยิ่งขึ้น

สล็อตออนไลน์

ตัวอย่างการเล่นของเด็กๆ แบบเบื้องต้น อาทิ วัยแรกเกิด การที่ให้เด็กได้สัมผัสรับรู้กับ โมบายหลากสีสันนั้น จะช่วยส่งเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อตา ฝึกการมองเห็น พร้อมการได้ยินเสียงกรุ้งกริ้งๆ หรือการอ่านนิทานให้ฟังพร้อมชี้ชวนคุย ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เหมาะสม และช่วยฝึกทางด้านภาษาและสังคมอีกด้วย หรือในวัย 1-3 ปี ถือเป็นวัยที่เด็กๆ จะมีพัฒนาการที่มากขึ้น กิจกรรมการเล่นเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อ คือสิ่งที่เหมาะสม การลากรถ หรือของเล่นที่มีการยึด ตอก ของเล่นไม้ หรือดินน้ำมัน (ที่ปลอดภัย) ให้เด็กๆ ได้กด บด ปั้ม บี้ สิ่งเหล่านี้จะส่งเสริมให้เขามีความแข็งแรงทางด้านร่างกาย และเพิ่มทักษะทางด้านกระบวนการคิดต่างๆ แต่ทั้งนี้อุปกรณ์เหล่านี้ ต้องมีความปลอดภัย หรือการชี้ชวนดูภาพ เล่านิทาน ก็ยังสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาในวัยนี้ ทั้งหมดนี้ คือ ตัวอย่างเล็กๆ ที่หยิบยกมา ซึ่งแน่นอนว่าในแต่ละวัยที่เด็กๆ โตขึ้น กิจกรรมการเล่นหลายๆ ชนิดก็จะมีการพัฒนาไปตามวัยของเขา ซึ่งกิจกรรมการเล่นได้แบ่งการพัฒนาแต่ละด้านไว้ดังนี้

jumboslot

“กิจกรรมทางกาย” การเล่นที่ส่งเสริมกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ รวมถึงกระดูก ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง แถมยังมีพัฒนาการไปถึงการแก้ปัญหาอ้วน เตี้ย ไม่แข็งแรงในกรณีที่มีปัญหาสุขภาพ ถือเป็นสิ่งที่ดีและจำเป็น กิจกรรมเหล่านี้จะส่งเสริมให้เด็กๆ มีความแข็งแรงทางด้านร่างกาย มีพื้นฐานทางสังคมที่สัมพันธ์กับทักษะ มีกลไกที่ตอบสนองการรับรู้ระหว่างสมองกับร่างกายพร้อมกับการเคลื่อนไหวที่ดีเยี่ยม ถือเป็นกิจกรรมการเล่นที่เป็นพื้นฐานส่งต่อการพัฒนาการด้านอื่นๆ ที่จำเป็นอย่างมาก

slot

“กิจกรรมทางด้านอารมณ์และสังคม” ที่พัฒนามาจากทางกาย ถือเป็นสิ่งสำคัญอีกด้าน การจัดกิจกรรมการเล่นให้เด็กๆ ได้มีความสนุกสนาน ได้ร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา ถือเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ มีสภาวะทางอารมณ์ที่ดี แจ่มใส ฝึกการคิด การเข้าสังคมกับผู้อื่น เด็กๆจะเกิดความผูกพันต่อสถานที่และเพื่อนๆ ที่เกิดจากการได้แก้ปัญหาร่วมกัน การได้อยู่ในฐานะผู้นำและผู้ตาม ได้อดทนรอคอยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องของการส่งเสริมความแข็งแรงทางด้านอารมณ์และการเข้าสังคมทั้งสิ้น

Back To Top