การเข้าสังคมของเด็ก

รูปแบบการใช้ชีวิตของเด็กๆมักจะมีพื้นฐานสำคัญมาจากการเลี้ยงดู นั่นคือครอบครัว ที่มักจะเรียกกันว่าถอดพิมพ์พ่อหรือแม่ บ้างก็หยอกล้อด้วยความเอ็นดูว่า นิสัยเหมือนพ่อ หน้าตาเหมือนแม่ เก่งเหมือนปู่ ย่า ตา ยาย เป็นต้น

joker123

ดังนั้นพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย จึงเปรียบเสมือนการวางโครงสร้างชีวิตให้ลูกๆ หรือเด็กๆที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต โดยรูปแบบปกติทั่วๆไปของพัฒนาการเด็กๆตามช่วงวัยจะมีเกณฑ์มาตรฐาน
อาทิ ช่วง 2 เดือน ชันคอในท่าคว่ำ วิธีการที่พ่อแม่สามารถส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย อาจจะแขวนของที่มีสีสัน ห่างจากหน้าลูกประมาณ 1 ศอกให้ลูกมองตาม
วัย 6 เดือนหันหาเสียงเรียกชื่อ ส่งเสริมให้ลูกมีพัฒนาการตามวัย ด้วยการหาของให้จับ วิธีการต่างๆที่จะให้เด็กมีพัฒนาที่ดีในการเติบโตนั้นจะมีข้อแนะนั้น คล้ายๆตำราสูตรที่บอกต่อๆกันมา
ทั้งนี้กิจกรรม ส่งเสริมให้เด็กๆ ลูกๆได้สัมผัส เรียนรู้ จดจำ ในช่วงแรกของชีวิตระหว่างขวบถึง 6 ปี มีความสำคัญไม่น้อยกว่าช่วง 7-15 ปี

สล็อต

ด้วยกิจกรรมที่ควรนำมาประยุกต์ใช้ ในการสอน แนะนำ สร้างพัฒนาเด็กๆ จะมีทั้งการวาดภาพ กิจกรรมทางศิลปะ แม้จะเป็นภาพที่ไม่มีความหมายอะไร แต่จะช่วยให้ลูกน้อยได้ใช้กล้ามเนื้อ นิ้วมือและแขนในการขยับปากกาไปตามจินตนาการแต่ละวัย

กิจกรรม การปีนป่าย การเล่นกับลูกบอล เป็นการเล่นพื้นฐานที่ดีสุด ทั้งเด็กเล็ก เด็กโต ในการสร้างกล้ามเนื้อ เพิ่มความแข็งแรงของสุขภาพ ร่างกาย และสร้างสมดุลของร่างกาย
มีเด็กๆไม่น้อย ที่เรียนรู้ ทักษะจากการเล่น แล้วเกิดการเลียนแบบจนเกินคาดคิด ส่งผลให้เกิดความชื่นชอบ ฝึกฝน เล่นฟุตบอลอย่างหลงไหล จนกลายเป็นนักกีฬา
ในขณะที่กิจกรรมการเล่นดนตรีก็เป็นอีกกิจกรรมที่สำคัญต่อพัฒนาการของลูกน้อยคล้ายๆกับการวาดภาพ การเล่นดนตรีจะช่วยในเรื่องทักษะการฟัง การพูดจากการร้องเพลง

สล็อตออนไลน์

ผลวิจัยทางการแพทย์ กล่าวถึง ดนตรี แต่ละประเภท โดยเฉพาะเพลงคลาสสิคจะช่วยพัฒนาสมองสร้างจินตนาการได้เป็นอย่างดี ถ้าเด็กมีความชอบ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ตามช่วงวัย อาจทำให้กลายเป็นทักษะ อาชีพได้ในอนาคตเช่นกัน

พอๆกับการเล่นในกิจกรรมอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือ การเล่นตัวต่อ ของเล่นในสนามเด็กเล่น จะช่วยให้เด็กมีร่างกายแข็งแรง รู้จักเพื่อนใหม่ๆ เรียนรู้ รับรู้ปฏิกริยาจากการเล่นที่มีทั้งชอบเล่นด้วยกัน แย่งของเล่น หรือความพลั้งเผลอ ผิดพลาดจากอุปกรณ์เครื่องเล่น จนร้องไห้ หัวเราะ แสดงอามณ์ต่างๆออกมา ให้ผู้ปกครองได้เห็น

กิจกรรมกลางแจ้ง หรือที่เรียกว่า การเล่นยังเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ถ้าเด็กได้รับสิ่งแวดล้อมที่ดี ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทุก ๆ ด้าน เด็กจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับประสบการณ์ใหม่หรือสิ่งแวดล้อมใหม่ได้อย่างราบรื่น

jumboslot

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยประกอบอื่นๆที่จะกระตุ้นเด็กๆให้เกิดความอยากรู้ อยากเห็น ยังมีทั้งสภาพแวดล้อมของครอบครัวโรงเรียน เหตุการณ์ ภาพ เสียงที่เห็นจาก ภาพยนตร์ โทรทัศน์ มือถือด้วย
ดังนั้นการวางรากฐานชีวิต ด้วยกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการแต่ละช่วงวัย จะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเรียนรู้โลกกว้าง ก้าวไปสู่การเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากสิ่งแวดล้อมนอกบ้าน เช่น เรียนรู้เกี่ยวกับเพื่อน ครู การเรียน การเล่นกับเพื่อน

slot

มีข้อแนะนำจากหน่วยงานด้านพัฒนาการเด็กและครอบครัวว่าบรรดา พ่อแม่ควรช่วยให้เด็กได้เกิดความรู้สึกว่าลูกมีดี มีความสามารถ สนับสนุนให้เด็กได้ทำในสิ่งที่ชอบอย่างสุดความสามารถ
เปิดโอกาสให้ร่วมกิจกรรม ที่จะส่งผลต่อการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้น สามารถคิดหาเหตุผล แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และสามารถเข้าใจกฏเกณฑ์ต่างๆได้
โดยเฉพาะเด็กในวัยเรียน ทักษะการเข้าสังคมในกลุ่มเพื่อน เป็นเรื่องที่สำคัญกระบวนการพัฒนาต่างๆจะเป็นในลักษณะของกระบวนการทางสังคมเข้ามาหล่อหลอมในตัวเด็ก
ธรรมชาติและพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัยเรียนจึงมีการเปลี่ยนแปลงและแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างเด่นชัดในแต่ละขวบปี ซึ่งครอบครัวจะเป็นจุดเริ่มต้นหล่อหลอม ให้มีจิตใจที่ดี ร่างกาย สติปัญญาที่พร้อมจะเผชิญทุกอย่างในสังคม

Back To Top