การเรียนรู้ไฮสโคป

เมื่อมีผลงานวิจัยบอกว่า… การลงทุนกับเด็กปฐมวัยคุ้มค่าที่สุด ทั้งในแง่ของการทำให้เด็กเก่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้ โดยเฉพาะหลักสูตร “ไฮสโคป” ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเด็กๆ ได้มากกว่าถึง 7 เท่า นั่นก็คือ… จุดเริ่มต้นของโครงการไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Thailand) โครงการที่พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนโดยมีต้นแบบจาก “ไฮสโคป” ที่เน้นในเรื่องของการเรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติจริง (active learning)

joker123

เพื่อให้เด็กๆ ได้พัฒนาตัวเองอย่างเต็มศักยภาพ โดยมี “ดร.วีระชาติ กิเลนทอง” คณบดีคณะการศึกษาปฐมวัย สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานโครงการฯ ผู้ริเริ่มแนวคิดในการนำมาทดลองใช้ในประเทศไทย พร้อมทีมวิจัย ที่ช่วยกันพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องมาตลอด 4 ปี

“ผมเชื่อว่าหลักสูตรนี้จะเป็นประโยชน์กับเด็กๆ ในบ้านเรามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้น เขาจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ มีงาน มีเงินเดือนที่ดี ไม่ติดยาเสพติด ไม่ก่ออาชญากรรม คำถามที่ตามมาคือ แล้วทำไม? ผมถึงไม่ค่อยเห็นหลักสูตรนี้ในประเทศไทย หรือไม่มีใครเอามาใช้!?!” ดร.วีรชาติ กล่าว….

ซึ่งการที่ ดร.วีรชาติ เลือกเอาหลักสูตร “ไฮสโคป” มาพัฒนาจนเกิดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เข้ากับบริบทของความเป็นไทยที่มากขึ้นนั้นก็เพราะหัวใจสำคัญของหลักสูตร 2 ประการด้วยกันคือ… 1. ไฮสโคป สามารถทำได้จริง และสร้างกระบวนการคิดให้เด็กๆ ได้จริง โดยไม่จำเป็นต้องบังคับให้เด็กนั่งเรียน ซึ่งเรื่องนี้ ดร.วีรชาติ มองว่า… “ผมเชื่อว่า การคิด สำคัญที่สุดในการที่จะทำให้เด็กอยู่รอด และประสบความสำเร็จในศตวรรษที่21” และ 2. ไฮสโคป สามารถทำให้เกิด Balance ระหว่างกระบวนการ Active Learning และหลักการทางวิชาการได้

สล็อต

โดยการเน้นสิ่งที่เรียกว่า Plan Do Review ซึ่งก็คือสอนให้เด็กรู้จักวางแผน จากการทำกิจกรรมต่างๆ วางแผนในการแก้ไขปัญหา ซึ่งก็คือการวางแผนก่อนแล้วจึงลงมือทำ และพอทำเสร็จก็กลับมา Review กันว่าทำอะไรไปบ้าง ซึ่งจะเป็นกระบวนการของการทำซ้ำๆ ทำแล้วทำอีก ซึ่งเด็กๆ ก็จะได้เรียนรู้ในทุกวัน จนกลายเป็นกิจวัตรประจำวัน ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก อย่างการเดินไปโรงเรียนในตอนเช้าทุกวัน ซึ่งถ้าให้เด็กได้ทำตามนี้ ทุกอย่างก็จะหมุนไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีปัญหา ซึ่งเป็นจุดที่ ดร.วีรชาติ มองว่าสำคัญที่สุด

ซึ่งตัวอย่างของการ Plan Do Review 45 นาที ของการเรียนการสอน ด้วยการปล่อยให้เด็กๆ เลือกเล่นโดยมีครูผู้สอนเป็นผู้คอยสังเกตการณ์ก็พบว่า… ใน 45 นาทีนี้ เด็กๆ จะเริ่มรู้ว่าทุกวันจะต้องทำแบบนี้ จะเริ่มมีการคิดและวางแผนล่วงหน้ามาจากบ้าน เช่น วันนี้ฉันจะไปเล่นตรงนี้.. หรือวันนี้ฉันจะทำแบบนี้ เป็นต้น เพราะเกิดการทำซ้ำๆ จนเด็กได้เรียนรู้ว่านี่คือกิจวัตรประจำวันของฉัน ซึ่งเราจะได้เห็นเขาเก็บของเล่นเอง เพราะทำทุกวันจนรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ภาระ แต่เป็นส่วนหนึ่งของการเล่น หรือการทำกิจกรรมนั้นๆ

สล็อตออนไลน์

ซึ่งกระบวนการจะเป็นอัตโนมัติไปเอง เพียงแต่อาจต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่ง ซึ่งข้อตกลงกับเด็กๆ ก็สำคัญ โดยมีข้อสังเกตที่เป็นจุดอ่อนหลักเลยก็คือ หลายโรงเรียนมีข้อตกลงกับเด็กเยอะเกินไป จนทำให้จำไม่ได้ ซึ่งผมมองว่าการโฟกัสเฉพาะข้อหลักๆ จะช่วยให้เด็กค่อยๆ เรียนรู้ได้เอง และสิ่งเหล่านี้จะวนกลับมาหาขั้นตอนของ Plan Do Review นั่นก็คือการทำซ้ำแล้วซ้ำอีกในที่สุดนั่นเอง

ซึ่งแม้ว่าหลักสูตร “RIECE Thailand” จะแตกต่างจากหลักสูตรการเรียนการสอนอื่น เพราะเป็นการเรียนการสอนที่เน้นการทำกิจกรรม หรือ Active Learning เป็นหลัก แต่ก็ยังอยู่ภายใต้กรอบกว้างๆ ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการวางไว้ เพียงแต่ไม่ได้ใช้แบบเรียนเดียวกันกับโรงเรียนอื่นเท่านั้น โดย RIECE Thailand มุ่งเน้นให้กับเด็กก็คือ… การให้พวกเขาได้คิด ได้วางแผน และได้ปฏิบัติจริง ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมทดลองทางวิทยาศาสตร์ จะใช้วิธีการแบ่งกลุ่มย่อย 3-4 คนเพื่อให้เด็กๆ ได้ลงมือทำจริง ไม่ใช่ให้นั่งดูคุณครูทำ เพราะมีความเชื่อที่ว่า หากเด็กได้สัมผัสจริง จะเป็นการช่วยกระตุ้นให้พวกเขาตื่นตัว และตื่นเต้นกับสิ่งที่ได้เห็นและเรียนรู้มากกว่า เหมือนกับว่าเป็นการปลุกแรงบันดาลใจ และปลูกฝังให้เขากล้าคิด กล้าทำ และกล้าฝัน หรือรู้สึกอยากทำมากขึ้น

jumboslot

ซึ่งหลักสูตรนี้ มีเด็กๆ ที่ผ่านการเรียนมาแล้วกว่า 1,000 คน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ด้วย แต่คุณครูผู้สอนจะต้องผ่านการอบรมด้วยระบบ On Side Training ซึ่งเป็นเทคนิคที่ต้องฝึกฝนประมาณ 2 สัปดาห์ก่อน โดยมีแผนการสอนภายใต้หลักสูตรที่ RIECE Thailand วางแนวทางไว้ให้ แต่หลังจากผ่านการอบรมแล้ว คุณครูจะสามารถวางแผนเองได้เลยว่า แต่ละชั่วโมงจะวางแผนการเรียนการสอนให้เด็กอย่างไร โดยไม่ต้องแบ่งการสอนเป็นรายวิชา แต่เนื้อหาจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละวัน

ซึ่งงานนี้ ดร.วีรชาติ ได้กล่าวเสริมอีกว่า… “ข้อแตกต่างของเด็กที่ได้เรียนหลักสูตร ไฮสโคป ที่ค่อนข้างโดดเด่นก็คือ… เด็กจะช่างคิดช่างถามซึ่งถือเป็นความสำเร็จของหลักสูตร เพราะต้องการให้เด็ก กล้าคิด กล้าถาม กล้าทำ และกล้าแสดงออก เพราะรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติ ซึ่งสิ่งที่กระบวนการเน้นก็คือ การให้เด็กๆ ได้รู้จักการวางแผน การเลือก การวิเคราะห์ และรู้จักประเมิณผลจากที่สิ่งที่ได้ลงมือทำ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการพัฒนาเพื่อเข้าสู่กระบวนการ แต่คุณครูผู้สอนเองก็ต้องใจเย็นพอที่จะรอจังหวะที่เหมาะสมด้วย”

slot

“ดังนั้นจึงอยากให้ผู้ปกครอง และคุณครูใจเย็นๆ และคอยสังเกตพัฒนาการของเด็ก ให้พวกเขาได้ลองทำกิจกรรม ทั้งเล่นทั้งเรียนผสมผสานกันอย่างดี เพื่อความสุขที่แท้จริงของพวกเขา โดยเฉพาะในเรื่องของการที่ได้ลงมือปฏิบัติทดลองเอง ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจะช่วยให้พวกเขาสามารถจดจำ เรียนรู้ และคงอยู่ติดตัวพวกเขาไปอีกนาน ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับพวกเขาอย่างแท้จริงได้ในอนาคต”

สามารถติดตามรายละเอียดได้ใน เว็บไซต์ http://riece.org หรือติดต่อผ่านทางแฟนเพจเฟสบุ๊ค RIECE Thailand การศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ หรือจะโทรสอบถามที่ 02-697-6644 ก็ได้… ส่วนคุณครู หรือโรงเรียนไหนที่สนใจ หรือต้องการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ ก็สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ RIECE Thailand ด้วยเช่นกัน

Back To Top