ปิดเทอมนี้ทำกิจกรรมอะไรกันดี

ระบบการศึกษาทั่วโลกจะมีรูปแบบไม่แตกต่างกันมากนักคือ การเรียน การสอนในห้องเรียนตามตารางที่กำหนดไว้ในแต่ละช่วงชั้น ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา หรือการเรียนภาคบังคับ เรียนตามอัธยาศัย

joker123

กำหนดภาคเรียนเป็นช่วงๆ ในแต่ละปีการศึกษา ที่ปกติจะมีเทอมหนึ่งและเทอม 2 โดยแต่ละเทอม จะมีการปิดภาคการเรียน การสอน ให้เด็กๆ นักเรียนได้พักผ่อนสมอง ไม่นับรวมวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ ที่ระบบการศึกษาในไทยจะหยุดการเรียนการสอนเป็นปกติ
อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศ รวมถึงไทย การเรียนในห้องเรียน และการกวดวิชาในเวลาว่างที่อยู่นอกเหนือระบบการศึกษา กลายเป็นวิถีสังคมที่บรรดาผู้ปกครองต่างพยายาม สร้างโอกาสให้ลูกๆ ได้เรียนรู้ ฝึกฝน ทักษะเพิ่มเติม ในรายวิชาพื้นฐานที่มีความจำเป็นในการสอบแข่งขัน

ทั้งๆที่ การปิดเทอมนั้น เป็นภาวะที่มีการวิจัยด้านการศึกษาจากหลายสถาบันด้านพัฒนาการเชาวน์ปัญญาเด็กแต่ละช่วงวัย ระบุชัดว่า การเรียนมากไป ไม่เป็นผลดีต่อพัฒนาการทางสติ ปัญญา จะกลายเป็นแรงต้านของการรับรู้ เรียนรู้ของเด็ก ที่อาจจะปฏิเสธ หรือมีความรู้สึกที่ไม่อยากเรียน อยากอ่านหนังสือ หรือทำการบ้าน

สล็อต

ดังนั้นในช่วงปิดเทอม ควรเป็นช่วงเวลา พักผ่อนสมองของลูกๆ ซึ่งผู้ปกครองไม่ต้องกังวล ไปยัดเยียดให้เรียนกวดวิชา เพราะจะทำให้สมองเด็กเกิดความเมื่อยล้า กิจกรรมในช่วงปิดเทอม มีมากมายให้เลือก เช่น ผู้ปกครอง อาจวางแผนพาลูกๆไปเที่ยวไปเยี่ยมญาติๆในต่างจังหวัด เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ ระหว่างเครือญาติ หากไม่มีเวลาว่างมากพอ อาจใช้เวลาในช่วงวันหยุดงาน ไปเล่นกีฬา ทำกิจกรรมนอกบ้าน เที่ยวเล่นตามสวนสาธารณะ คุณแม่อาจฝึกหัดให้ลูกสาว ได้รู้จักงานครัว ช่วยเป็นลูกมือในการทำอาหารแต่ละมื้อ เพราะไม่เพียงจะเป็นการฝึกอบรม ทักษะการทำอาหาร ในชีวิตประจำวันแล้ว ยังเป็นการช่วยพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการนับ จำนวนเครื่องปรุง การกำหนดสัดส่วนวัตถุดิบในการประกอบอาหาร การวัดปริมาณเครื่องเคียงผสมอาหาร หรือแม้แต่การถนอมอาหารด้วยวิธีการต่างๆ เป็นต้น

การอ่านนิทาน หนังสือภาพ ตามช่วงวัย ด้วยการไปห้องสมุด ซึ่งมักจะมีมุมแต่ละอายุให้ผู้ปกครองเลือก โดยเฉพาะสถานศึกษา ในจังหวัดนั้นๆที่มีมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ โดยใช้เวลาไม่มากนัก อาจจะ 1-2 ชั่วโมง เพื่อ เปิดโลกจินตนาการ ดีกว่าการดูทีวีทั้งวัน หรือเล่นมั่วสุม เล่นเกมส์กับเพื่อนๆ

สล็อตออนไลน์

การเรียนรู้ทางดนตรี อาจพาลูกหลานไปตามสถานที่ซึ่งมีกิจกรรม ถ่ายทอดความรู้ด้านนี้ ที่เปิดกันมากมาย ในชุมชน เพื่อเป็นวิทยาทานในรูปแบบการแบ่งปัน การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งอาจไม่ได้มีเพียงการเล่นดนตรี อาจมีการสอน ถ่ายทอดเรียนรู้การฟ้อน การละเล่นต่างๆที่สร้างความเพลิดเพลินให้เด็กๆตามวัยได้เป็นอย่างดี ดนตรีเป็นกิจกรรมที่พัฒนาสมอง สร้างความฉลาดที่แสนสนุกอีกอย่างหนึ่งในช่วงปิดเทอม กิจกรรมดนตรียังถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างวินัยด้วย เพราะการฝึกฝน เรียนรู็ดนตรี ต้องมีความสนใจ ความเพลิดเพลินมุ่งมั่นที่จะเล่นให้เป็น
การออกไปเล่นน้ำตามสวนน้ำ ต่างๆ หรือจะเป็นการ ออกไปช่วยผู้ปกครอง ทำไร่ ทำสวน ก็ถือเป็นกิจกรรม นันทนาการอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยให้เด็กๆรู้จักการปลูกพืชผัก รดน้ำต้นไม้ การปีนป่ายตามต้นไม้ แต่ควรระมัดระวังให้ความดูแลเอาใจใส่ อย่างใกล้ชิด ในกรณีที่ยังเป็นเด็กเล็ก

jumboslot

กิจกรรมในช่วงปิดเทอมมีมากมาย ขึ้นกับการพิจารณาเลือกสรรของผู้ปกครอง โดยยึดโยงกับความสนใจ ความชอบของเด็กๆ ที่จะเพลิดเพลิน สนุกสนาน และที่น่าสนใจคือกิจกรรม นำเด็กเข้าไปร่วมกับเด็กในวัยเดียวกันตามสถานที่จัดกิจกรรม ให้เด็กเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ฝึกฝนทักษะการใช้ชีวิตร่วมกัน ตามวัด ตามศูนย์เรียนรู้ในชุมชน และโครงการที่ภาครัฐ และเอกชน ดำเนินการ โดยไม่มีค่า
ใช้จ่าย ซึ่งจัดขึ้นในช่วงปิดเทอม เพื่อเปิดโลกใหม่ในจินตนาการของการเรียนรู้ตามวัย เพื่อพัฒนาสติปัญญา สร้างประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนให้เด็กๆ

Active Play คือกิจกรรมการเล่นใดๆ ที่เด็กเป็นผู้ร่วมเล่นด้วยตนเอง ทำให้เด็กได้รับความสนุกสนาน เป็นการเล่นที่ไม่มีการกำหนดรูปแบบกติกาที่เป็นทางการ (Unorganized/ Unstructured) และอยู่นอกเหนือชั่วโมงพลศึกษา ทั้งยังหมายถึงการละเล่นพื้นบ้าน เช่น วิ่งเปี้ยว ม้าเขย่ง ม้าก้านกล้วย ได้ด้วย อาจฟังดูเป็นนิยามใหม่ ทว่าที่จริงเป็นพฤติกรรมโดยธรรมชาติของเด็กอยู่แล้วที่ชอบเล่น

การออกมาเล่น เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกาย (Physical Activities หรือ PA) อันหมายถึง การเคลื่อนไหวโดยใช้กล้ามเนื้อโครงสร้างและทำให้มีการใช้พลังงานของร่างกาย สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ

ระดับเบา : คือระดับที่มีการเคลื่อนไหวน้อยมาก เช่น การยืน การนั่ง

ระดับปานกลาง : คือการเคลื่อนไหวออกแรงที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ มีความหนักและเหนื่อยในระดับเดียวกับการเดินเร็ว ขี่จักรยาน การทำงานบ้าน ชีพจรเต้น 120-150 ครั้ง ระหว่างที่เล่นยังสามารถพูดเป็นประโยคได้ และมีเหงื่อซึมๆ

slot

ระดับหนัก : คือการเคลื่อนไหวร่างกายที่มีการทำซ้ำและต่อเนื่อง โดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น การวิ่ง เดินขึ้นบันได การออกกำลัง มีระดับชีพจร 150 ครั้งขึ้นไป จนทำให้หอบเหนื่อย และพูดเป็นประโยคไม่ได้

การออกมาเล่น Active Play ที่ถือว่าได้ประโยชน์สูงและส่งผลดีต่อสุขภาพ คือการมีกิจกรรมทางกายในระดับปานกลาง-หนัก

ทำไมต้องชวนเด็กออกมาเล่น Active Play

แม้ธรรมชาติของเด็กจะชอบเล่น แต่จากการสำรวจพบว่า เด็กรุ่นใหม่กำลังขาดกิจกรรมทางกายอย่างน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะในเขตเมือง ปัจจุบันเด็กไทยใช้เวลาอยู่หน้าจอ เฉลี่ยวันละ 3.1 ชั่วโมง/วัน แถมยังมีภาวะเฉื่อยและเนือยนิ่งมากขึ้น (Sedentary) ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ และขาดทักษะในการเข้าสังคม โดยผลสำรวจการมีกิจกรรมทางกายระดับประเทศ โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เปรียบเทียบปี พ.ศ.2555 และ 2557 พบว่า กลุ่มเด็กไทยมีกิจกรรมทางกายลดลงจากร้อยละ 67.6 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 63.2 ในปี 2557

เมื่อศึกษาในรายละเอียดจะพบว่า กลุ่มวัยรุ่น (ร้อยละ45) และกลุ่มเด็ก (ร้อยละ 36) มีพฤติกรรมอยู่หน้าจอ (Screen Time) มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด โดยร้อยละ 44.9ของกลุ่มเด็กและเยาวชนใช้เวลาอยู่หน้าจอนานกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของสัดส่วนผู้ที่มีภาวะอ้วนและอ้วนลงพุง ในระยะเวลา 2 ทศวรรษที่ผ่านมา คนไทยมีภาวะน้ำหนักเกินเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า และภาวะอ้วนเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กวัยเรียน

Back To Top