ลดการติดจอด้วยเทคนิค4PC

เพราะการเล่นของเด็กมีความสำคัญต่อพัฒนาการ การเรียนการสอนของโรงเรียนฉลาดเล่น จึงเป็นการผสานแนวคิดด้านการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาการกลุ่มนักเรียนมาตลอด 3 ปี และยังคงติดตามผลความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ว่าการทำเรื่องเล่นให้เป็นพฤติกรรมสนุก ด้วยการเพิ่มกิจกรรมทางกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และพฤติกรรมหน้าจอของนักเรียน รวมถึงสร้างความสุข เพิ่มความผูกพันของนักเรียนที่มีต่อคุณครูนั้น จะมีผลต่อความเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการของเด็กไปมากถึงเพียงใด

joker123

ดังนั้นเราจึงลงพื้นที่ไปพูดคุยกับ อาจารย์นวลนภา สนใจการค้า ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ สังกัดสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต3 ผู้ที่เห็นถึงความสำคัญ และนำพาให้โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ เข้าสู่โครงการโรงเรียนฉลาดเล่นเป็นกลุ่มแรกๆ ที่เฝ้าดูแลเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 จำนวนกว่า 400 คน อย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการนี้ ร่วมกับคุณครูอีก 22 ท่านในโรงเรียน มามากกว่า 2 ปี ด้วยการผลักดันนโยบาย 4PC ของโรงเรียนฉลาดเล่น รวมทั้งส่งต่อองค์ความรู้ไปยังโรงเรียนในชุมชนใกล้เคียง อย่าง โรงเรียนบ้านมาบประชัน และ โรงเรียนบ้านบึง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ว่าการดำเนินโครงที่ผ่านมา มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กๆ ไปอย่างไรบ้าง

สล็อต

ซึ่ง อาจารย์นวลนภา บอกว่า… จุดเริ่มต้นของโรงเรียนกับ นโยบาย 4PC แนวทางในการสร้างโรงเรียนฉลาดเล่นของชุมชนบ้านหนองปรือ ก็คือ การพัฒนาการการเรียนรู้, การพัฒนาการด้านสังคม, การพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ, การพัฒนาการทางด้านสติปัญญา และการพัฒนาการทางด้านร่างกายค่ะ ซึ่งกิจกรรมของโรงเรียนฉลาดเล่นของเรานี้เริ่มจากปัญหา เพราะว่าเรามีเด็กที่หนีเรียน, นั่งหลับ, ไม่อยากเรียน, ไม่มีความสุขในการเรียน, ติดจอ และติดเกม ซึ่งก็สอดรับกับการที่ได้รับการประเมินผลเกี่ยวกับสุขภาวะเด็กจากทาง สสส. พอดี จึงมีการคุยกันว่า ถ้าหากจะแก้ปัญหานี้เราควรต้องเข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนฉลาดเล่น”

จากนั้นก็เริ่มศึกษาเกี่ยวกับตัวโครงการเรื่องกิจกรรมทางกาย หรือการเล่นอย่างจริงจัง ซึ่งทำให้เราเข้าใจว่าการเล่นนั้นมีความสำคัญต่อเด็กมาก เพราะเด็กๆ จะได้ขยับ ไม่ให้เนือยนิ่ง เราอยากเน้นให้เด็กๆ มาโรงเรียนอย่างมีความสุข ได้เรียนอย่างมีความสุข และลดปัญหาการหนีเรียน เราจึงเอาเข้าที่ประชุม ที่มีทั้งคณะกรรมการการศึกษา ครู และผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสียทั้งหมด ให้ได้รับรู้ร่วมกัน

สล็อตออนไลน์

แต่เดิมเด็กๆ ของเรามีการเล่นอย่างอิสระ ส่วนคุณครูก็จะเน้นด้านวิชาการไป ดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรปกติ แต่พอเริ่มโครงการก็เปลี่ยนให้เด็กๆ ได้มีกิจกรรมทางกายมากขึ้น อย่างในช่วงเช้าก็ให้เด็กๆ ได้ออกกำลังกายเพิ่ม เพราะมีผลต่อสมองจากการที่เลือดสูบฉีดดี พอเข้าห้องเรียนแล้วก็จะไม่นิ่ง และยังตื่นเต้นอยู่ ทำให้รู้สึกอยากเรียน อยากรับรู้ ช่วงกลางวันเดิมที่เคยให้นั่งท่องสูตรคูณเฉยๆ ก็เปลี่ยนมาใส่ท่าทางเพิ่มระหว่างท่อง ซึ่งในช่วงแรกเราทำกิจกรรมแค่ 2 ครั้ง คือช่วงเช้าและช่วงกลางวัน แต่ก็มาพบปัญหาว่า ตอนเย็นพอให้เด็กๆ กลับบ้านแล้ว เด็กๆ ก็จะไปดูโทรศัพท์ เล่นเกม ติดจอ ไม่ทำการบ้านส่งอีก เราเลยหาทางแก้ไขกันใหม่อีกรอบ ด้วยการทำจดหมายถึงผู้ปกครองเลยว่า ขออนุญาตให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมเพิ่มอีกครึ่งชั่วโมงในช่วงเย็นก่อนหลับบ้าน ซึ่งก็ได้เสียงตอบรับที่ดีค่ะ

จากที่เคยเลิกเรียนบ่าย 3 โมงครึ่ง ก็เลื่อนไปเป็น 4 โมงเย็น ซึ่งเวลาครึ่งชั่วโมงที่เพิ่มมานี้ สามารถลดภาระและสร้างรายได้ให้ผู้ปกครองเพิ่มมากขึ้นได้อีกทางด้วย ตรงนี้จึงกลายเป็นผลดีต่อทั้ง 2 ฝ่ายเลยค่ะ

jumboslot

พอทำโครงการไปได้ซักพัก ไม่มีเด็กนักเรียนหนีเรียนอีกต่อไป ส่วนเรื่องของสุขภาพ จากที่เคยประเมินสมรรถนะของพวกเขาด้วยการให้วิ่งรอบสนามแบบต่อเนื่อง 1,000 เมตร หรือ 1 กม. และเขาทำกันไม่ได้ ตอนนี้เขาก็สามารถทำได้กันแล้ว พฤติกรรมในการเรียนก็เปลี่ยนให้เห็นชัดมากขึ้น ว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ผลการเรียนแต่ละเทอมก็ดีขึ้นด้วยเช่นกัน มีความสนใจและใส่ใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น

ซึ่งตอนนี้เราได้มีการขยายผลไปยังโรงเรียนข้างเคียงแล้ว ให้เขาได้รับรู้ว่ากิจกรรมทางกายเป็นสิ่งที่ดี ช่วยลดภาวะเนือยนิ่ง ลดการติดจอให้กับเด็กๆ ได้จริง ซึ่งทางผู้อำนวยการของโรงเรียนทั้งสองท่านก็บอกว่า ทั้งคุณครู และนักเรียนที่โรงเรียนเขามีความแอคทีฟมากขึ้น ก็ถือเป็นความสำเร็จและเป็นผลตอบรับกลับที่ดีมากค่ะ

slot

ก็อยากจะฝากถึงคุณครู หรือโรงเรียนที่อยากจะปรับพฤติกรรมเด็กไม่ให้เนือยนิ่ง ไม่ให้เด็กๆ หนีเรียน ด้วยการให้เด็กๆ มีกิจกรรมทางกายที่มากขึ้นว่า กิจกรรมนี้ช่วยได้จริงๆ นะคะ ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมเพื่อนำเข้าสู่บทเรียน ระหว่างการเรียนสอน หรือช่วงของการสรุปประเมินผล การใช้กิจกรรมทางกายเสริมเข้าไป หรือจัดเกมต่างๆ สอดแทรกไปให้เด็กๆ ได้เล่น เป็นพฤติกรรมสนุกๆ ที่จะช่วยให้พวกเขารักห้องเรียน รักคุณครู แล้วก็เกิดความสามัคคีในหมู่คณะเพิ่มมากขึ้นได้อีกทางค่ะ

Back To Top