Day: November 3, 2021

การแสดงเท่ากับการเล่น

“การแสดง” นับว่าเป็นการ “เล่น” ซึ่งเป็นการเล่นในแบบแอคทีฟ เพื่อสร้างความแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจในแบบรอบด้านได้ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกกว้างให้กับเด็กๆ ได้พัฒนาศักยภาพภายในตัวเองได้อย่างเต็มที่อีกด้วย โดยเฉพาะเมื่อมีคุณครูผู้ที่ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูล รวมทั้งลงมือปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาศาสตร์ทางด้านละครประยุกต์ (Apply Theatre) ที่จะใช้ในการพัฒนาทักษะให้กับเด็กๆ ด้วยรูปแบบของโรงเรียนละคร อย่าง Cherry Theatre โรงละครเพื่อการพัฒนา ที่ “ครูเบิร์ด – บุญพงษ์ พานิช” joker123 ตั้งใจสร้างขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงต่อเนื่องมาตลอด 20 กว่าปีที่ผ่านมา เพราะมองว่าละครไม่ใช่เพียงแค่การแสดงที่เฉพาะเจาะจงเพื่อความบันเทิงเท่านั้น แต่มีมิติอื่นๆ อีกมาก ที่นำมาประยุกต์ให้เกิดการเรียนรู้สำหรับเด็กๆ ได้ ทั้งด้าน จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่ง “ครูเบิร์ด” ได้เล่าถึงการทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกี่ยวกับการทำละครเวทีในโรงเรียน รวมทั้งการเรียนการแสดง ที่เด็กๆ ได้อะไรกลับไปมากกว่าแค่การแสดงว่า.. เอาจริงๆ ผมชอบทำงานกับเด็กครับ เพราะเราได้เห็นมุมอะไรใหม่ๆ ที่เด็กๆ เค้าก็มีส่วนในการสอนเราด้วยเช่นกันอย่างตอนที่ทำละครเวทีกับโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย แล้วก็ที่โรงเรียน สาธิต มศว.ปทุมวัน ตรงนั้นก็ถือเป็นครูอีกหนึ่งบทเรียนสำคัญของเราเลย เพราะเราไม่ได้ทำละครเวทีธรรมดาๆ แต่เรานำเสนอละครที่เป็นครีเอทีฟดราม่า […]

การส่งเสริมกิจกรรมการเล่นและการมีกิจกรรมทางกาย

Active Living Research (ALR ได้ทำการวิจัยเรื่อง “บทบาทของโรงเรียนในการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย” (The Role of Schools in Promoting Physical Activity) เพื่อชี้ให้เห็นถึงความสามารถของโรงเรียนหลายด้าน ที่จะผลักดันและส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียน สามารถมีกิจกรรมทางกาย ได้ทุกวันอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของวิชาพละศึกษา, การพักผ่อน , joker123 วิธีการที่ปลอดภัยในการไปโรงเรียน รวมถึง ผลการเรียนที่ดี ไม่เพียงแต่จะเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ที่จะได้มีกิจกรรมทางกายในรูปแบบต่างๆ เป็นทักษะชีวิตเท่านั้น แต่ยังให้ประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะช่วยพวกเขาให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนได้ดีขึ้นด้วย โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้ วิชาพลศึกษา มากกว่า 37 นาทีต่อสัปดาห์ ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่แอคทีฟ มีการเข้าเรียนหรือออกกำลังกายในวิชาพลศึกษา การพักผ่อน อย่างน้อย 20 นาทีต่อวัน นักเรียนควรที่จะได้รับการพักผ่อน (งีบหลับ) จะมีค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI) ต่ำกว่าคนรอบข้าง เส้นทางปลอดภัยสู่โรงเรียน (Safe Routes […]

Back To Top