Day: November 8, 2021

เล่นให้เหมาะกับสิ่งแวดล้อม

ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งได้ให้ข้อมูลว่าเด็กควรจะต้องออกมาเล่น มีกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบที่ได้ออกแรงให้ได้อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน เด็กที่มีกิจกรรมทางกายที่ลดลงเกิดจากเด็กมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง ส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่กับหน้าจอเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเด็กที่มีกิจกรรมทางกายน้อยเกินไป จะส่งผลให้เรียนรู้ไม่รอบด้านและนำมาสู่ปัญหาสุขภาพในอนาคต แต่ปัญหาของไทยคือ มีพื้นที่เพื่อให้เด็กได้เล่นไม่มากนัก ดังนั้นผู้ใหญ่จึงต้องจัดสรรสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพื่อเหมาะสมกับเด็กๆ ของตน joker123 ก่อนอื่นผู้ใหญ่ต้องเข้าใจกระบวนการเรียนรู้และเข้าใจแนวคิดในเรื่องของเด็กเสมอว่า เด็กมีจินตนาการ อยากรู้อยากเห็น อยากลอง เด็กต้องการผู้ใหญ่เพื่อสร้างความมั่นใจ และรู้สึกปลอดภัย เด็กต้องการให้พ่อแม่ ผู้ปกครองและครู สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการเล่นของเขา เพื่อการเล่นที่มีความสุขของพวกเขา การจัดสรรสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเล่นของเด็กนั้นควรมีการจัดสรรพื้นที่ให้เด็กได้เล่นอย่างเป็นตัวของตัวเอง รู้จักการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่สนุกสนาน และมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนที่ดี โดยมีผู้ใหญ่คอยช่วยจัดการและให้การสนับสนุนอยู่ห่างๆ มีการแบ่งช่วงอายุของเด็กและจัดเตรียมกิจกรรมหรือมุมการเล่นตามวัยของเด็ก หรือสามารถจัดสถานที่ให้เด็กที่มีอายุต่างกันเล่นด้วยกันได้ หรือเล่นแบบลำพังได้ โดยควรพิจารณาถึงความต้องการและความสนใจของเด็ก ทั้งนี้ต้องตอบโจทย์ว่าสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวนั้นต้องสามารถกระตุ้นประสาทสัมผัสทุกส่วนได้ เช่น การได้ยิน มองเห็น ได้กลิ่น รับรส และสัมผัส และเล่นได้หลากหลาย ทั้งวิ่ง ขว้าง ไล่จับ ปีนป่าย มีบ่อทราย มีสระน้ำ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมด้วย แต่ต้องมีชีวิตชีวา มีจุดเด่นดึงดูดความสนใจ แต่ต้องไม่ลืมคำนึงถึงความปลอดภัยด้วย สล็อต ทั้งนี้ควรจะให้มีพื้นที่ทั้งกลางแจ้งและในร่มเพื่อให้เด็กๆ มีกิจกรรมครบรอบด้าน […]

FloorPlay

สถาบันอาศรมศิลป์ ริเริ่มทำคู่มือ Floor Play เพื่อการพัฒนาพื้นที่เล่นให้เด็กๆ ในชุมชน และเกิดประโยชน์ในการที่จะมีส่วนช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ และสมองให้กับเด็กๆ อย่างสมวัย โดยให้ผู้ใหญ่ในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสร้าง และลงมือทำด้วยตนเอง เพื่อให้ลูกหลานในชุมชนได้มีพื้นที่เล่นที่เหมาะสม แบบง่ายๆ เพียงแค่เข้าไปดาวน์โหลดวิธีการและคำแนะนำต่างๆ แล้วนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ที่มีอยู่ในชุมชนของตนเอง ที่จะทำให้เด็กๆ ได้เล่น และได้เรียนรู้อย่างมีความสุขไปพร้อมๆ กัน ในแบบที่ทั้งง่าย สะดวก สร้างประโยชน์แท้จริง และประหยัดงบประมาณในการทำอีกด้วย joker123 ซึ่ง คุณตุลารัตน์ กันหา สถาปนิก โครงการลานกีฬาพัฒน์ (อุ้ย) และ คุณนฤมล พลดงนอก (ปุ๊ก) ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการลานกีฬาพัฒน์และโครงการลานกีฬาวัฒนธรรมชุมชน ผู้ที่รับผิดชอบโครงการฯ ที่เป็นผู้ออกแบบและประสานงานในการพัฒนาพื้นที่เล่น ณ ลานกีฬาพัฒน์ 1-2 และออกแบบ Floor Play ให้กับลานกีฬา และพื้นที่เล่นในหลากหลายชุมชน โดยมีที่ปรึกษาอย่าง ดร. ภญ. พัชราภรณ์ ปัญญาวุฒิไกร ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก จากสถาบันอาศรมศิลป์ ผู้อยู่เบื้องหลังโครงการฯ ก็เล่าให้ฟังถึงการจัดทำ […]

กิจกรรมพ่อแม่ลูกเล่นอย่างสร้างสรรค์

ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โรคโควิด 19 มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 joker123 เพื่อป้องกันการติดไวรัสโควิด รัฐบาลจึงสั่งปิดสถานที่ต่างๆ รวมถึงโรงเรียน ทำให้เด็กๆ ไม่สามารถไปโรงเรียนได้ การไม่สามารถไปโรงเรียนได้จึงต้องมีการเรียนผ่านออนไลน์ ที่สำคัญต้องมีกิจกรรมเล่นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กๆ ได้ ‘เรียนรู้’ และ ‘เล่น’ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการ และถ้าทำร่วมกันทั้งครอบครัว “พ่อแม่ลูก” ก็เป็นการกระชับความรักความสัมพันธ์ให้แนบแน่น นาตาลี ชัยวิจิตมลากูล วัย 39 ปี เจ้าของเฟซบุ๊ก Two.Little.Learners Blog คุณแม่ที่เห็นว่า ความคิดสร้างสรรค์และการดูแลตัวเองให้เป็น จะช่วยสร้างความคิด เพิ่มความมั่นใจ ตัดสินใจให้กับลูกสาวทั้ง 2 คน นาตาลี เล่าถึงวิธีการเล่นแบบสร้างสรรค์ว่า ในช่วงนี้เด็กๆ จะมีข้อจำกัดในการที่จะออกไปนอกบ้าน อยู่บ้านนานๆ ก็จะเบื่อง่าย ต้องหาอะไรให้ทำ ดิฉันมีลูก 2 วัย คือคนโต […]

ชวนลูกเล่นแบบเด็กโฮมสคูล

“การศึกษาโดยครอบครัว” หรือที่นิยมเรียกกันว่า “โฮมสคูล”(Home School) เป็นที่นิยมสนใจมาขึ้นเรื่อยๆ กับ การเรียนที่พ่อแม่จัดการศึกษาเองทั้งหมดสำหรับลูกๆ โดยมีสิทธิคุ้มครองตามกฎหมาย joker123 ยิ่งในห้วงเวลาที่ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤต “ไวรัสโควิด-19” ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปยังหลายประเทศทั่วโลก รวมถึง ประเทศไทย โฮมสคูลยิ่งเป็นหนึ่งในการศึกษาที่พ่อแม่หลายคนให้ความสนใจ เพราะ บทบาทพ่อแม่ ตอนนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเพิ่มความเป็นครูเข้าไปด้วย เพื่อทำความรู้จัก “โฮมสคูล” ให้มากขึ้น เราลองไปทำความรู้จักการศึกษาระบบนี้กับ “เครือข่ายบ้านเรียน HomeschoolNetwork.Org” ซึ่งมีทั้งเว็บไซต์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ และกรุ๊ปในเฟซบุ๊ก มีสมาชิกเข้าร่วมกว่า 50,000 คน โดย คุณจุมพฏ ศรียะพันธ์ ผู้ก่อตั้งโฮมสกูลเน็ตเวิร์กและทำโฮมสกูลมาตลอดกว่า 10 ปี ปัจจุบันลูกคนโตอายุ 17 ปี และลูกคนเล็กอายุ 15 ปี มาให้ข้อมูลว่า “การจัดโฮมสคูลทำให้เราสามารถจัดเวลาได้ ช่วยยืดหยุ่นเวลาได้ ยืดหยุ่นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของลูก มีน้อยใช้น้อย มีมากใช้มาก ไม่มีไม่ต้องใช้ ที่สำคัญ ยืดหยุ่นหลักสูตรการเรียนการสอน เพราะเด็กแต่ละคนมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน” สล็อต ในช่วงโควิด-19 […]

สีสันของอาหารผนวกกับการรังสรรค์เมนู

การอยู่ในช่วงอยู่บ้าน จนกลายเป็นปิดเทอมที่แสนยาวนาน การกินอาหารนอกบ้าน ก็อาจจะทำให้ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง หลายคนกังวลในเรื่องของความสะอาด จนต้องปรับวิถีชีวิตในเรื่องของการรับประทานอาหาร จากซื้อเป็นประกอบอาหารด้วยตัวเองมากขึ้น เพื่อความสะอาด ปลอดภัย และได้คุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วนเหมาะสมมากกว่า เพราะน่าจะเป็นหนทางที่ช่วยให้เด็กๆ และคนในครอบครัว ได้มีสุขภาพที่แข็งแรงจากการกินดี ไว้ต่อสู้กับโรคภัยต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นในทุกวันด้วย joker123 วันนี้… คุณครู ฝ่าตี่ม๊ะ รายา (ครูรูส) ครู ชำนาญการ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าแลหลา จ.สตูล ผู้คิดค้นเมนูอาหารหน้าตาสวยงามที่น่ารับประทาน และหลากหลายสีสัน โดยเลือกเอาวัตถุดิบท้องถิ่นที่มี มาปรุงเป็นอาหารรสชาติอร่อย ให้เด็กๆ ที่ศูนย์ฯ ได้รับประทาน จนกลายเป็นเรื่องราวดีๆ ที่ถูกแชร์ต่อๆ กันไปอย่างแพร่หลายในโลกโซเชี่ยล มาเป็นแนวทางให้ผู้ปกครอง และคุณครูทุกท่าน ได้ลองไปทำตามกันดู ทั้งที่บ้าน และที่โรงเรียน ซึ่งแนวคิดเรื่องนี้ ครูรูซ เล่าว่า… “เพราะครูมองว่าเรื่องสีสันของอาหารมีความสำคัญต่อเด็กๆ ในการที่จะทำให้พวกเขาสนใจ หรืออยากรับประทาน ครูก็เลยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอันดับหนึ่ง แล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของความหลากหลายของเมนู ที่ส่วนใหญ่แล้วการวางแผนของครู จะเป็นไปแบบง่ายๆ โดยใช้วิธีสลับสับเปลี่ยนเมนูไปในแต่ละวัน […]

การเรียนรู้ไฮสโคป

เมื่อมีผลงานวิจัยบอกว่า… การลงทุนกับเด็กปฐมวัยคุ้มค่าที่สุด ทั้งในแง่ของการทำให้เด็กเก่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้ โดยเฉพาะหลักสูตร “ไฮสโคป” ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเด็กๆ ได้มากกว่าถึง 7 เท่า นั่นก็คือ… จุดเริ่มต้นของโครงการไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Thailand) โครงการที่พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนโดยมีต้นแบบจาก “ไฮสโคป” ที่เน้นในเรื่องของการเรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติจริง (active learning) joker123 เพื่อให้เด็กๆ ได้พัฒนาตัวเองอย่างเต็มศักยภาพ โดยมี “ดร.วีระชาติ กิเลนทอง” คณบดีคณะการศึกษาปฐมวัย สาธิตปฐมวัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานโครงการฯ ผู้ริเริ่มแนวคิดในการนำมาทดลองใช้ในประเทศไทย พร้อมทีมวิจัย ที่ช่วยกันพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องมาตลอด 4 ปี “ผมเชื่อว่าหลักสูตรนี้จะเป็นประโยชน์กับเด็กๆ ในบ้านเรามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้น เขาจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ มีงาน มีเงินเดือนที่ดี ไม่ติดยาเสพติด ไม่ก่ออาชญากรรม คำถามที่ตามมาคือ แล้วทำไม? ผมถึงไม่ค่อยเห็นหลักสูตรนี้ในประเทศไทย หรือไม่มีใครเอามาใช้!?!” ดร.วีรชาติ กล่าว…. ซึ่งการที่ ดร.วีรชาติ เลือกเอาหลักสูตร “ไฮสโคป” มาพัฒนาจนเกิดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เข้ากับบริบทของความเป็นไทยที่มากขึ้นนั้นก็เพราะหัวใจสำคัญของหลักสูตร […]

Back To Top