Day: November 9, 2021

ชวนเล่นให้เห็นถึงประโยชน์ของการกินดี

หนึ่งในส่วนสำคัญที่จะช่วยในเรื่องของพัฒนาการของเด็กๆ ให้มีร่างกาย จิตใจ และสมองที่ดี เจริญเติบโตแข็งแรงและสมบูรณ์นั้นก็มาจากอาหารการกิน และมีโภชนาการที่ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงมีสัดส่วนในการกินที่ดี และเหมาะสมตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ สูตรการรับประทานแบบ 6 : 6 : 1 (หวาน : มัน : เค็ม) เพื่อไม่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วน หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs (Non-Communicable diseases) joker123 วันนี้… จึงมีเรื่องราวดีๆ และประสบการณ์ตรงจาก คุณครูกิ๊บ (นิศาชล​ ประสาธน์สุวรรณ) คุณครู​และผู้จัดการ Cherry​ Theatre​ โรงละครเพื่อการพัฒนา คุณครูคหกรรมคนเก่งที่สอนวิชาการทำขนมและอาหาร ที่คำนึงถึงการพัฒนาทักษะของเด็กๆ ในด้านต่างๆ โดยการนำเอาวิธีการ “ชวนทำ ชวนเล่น” มาประยุกต์ใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กๆ ได้ปรับเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมเป็น “การกินดี” ที่จะส่งผลต่อไปในระยะยาวอีกด้วย “คือจริงๆ บ้านกิ๊บรับประทานอาหารแนวชีวจิตกันอยู่แล้วค่ะ โดยจะมีการคำนวณการกินมาตั้งแต่เด็กเลย ว่ามื้อหนึ่งๆ เราจะต้องมีผักเท่าไหร่ มีเนื้อสัตว์เท่าไหร่ เรากินข้าวไม่ขัดสี กินพวกธัญพืชเสริมกันมาตั้งแต่กิ๊บเด็กๆ […]

วิธีเช็กความสุขของลูก

“ตุ๊ก ชนกวนันท์ รักชีพ” มีบทบาทประจำตัวหลายอย่าง ทั้งนางแบบ พิธีกร นักแสดง และอาชีพเสริมต่างๆ อาทิแม่ค้าขายขนมคลีนๆ แม่ค้าขายเครื่องสำอางชิคๆ แต่หน้าที่หนึ่งที่ ไม่เคยถอดออกจากตัวเลยก็คือ การเป็นคุณแม่ ซึ่งพื้นฐานการเลี้ยงลูกของเธอนั้นก็คือทำคำว่า “ความสุข” ให้เป็น “รูปธรรม” joker123 “เราพยายามเช็กความสุขของเขามาตั้งแต่เขาเกิด อย่างช่วงที่ยังเด็กกว่านี้ ก็ดูว่า กินอิ่มไหม หลับสนิทดีไหม ฉี่อึเป็นปกติ แววตาดี ประมาณนี้ จนถึงวัยที่เขาสมควรที่จะได้รับการศึกษา เราก็เลือกโรงเรียนที่เขามีหลักสูตรใกล้เคียงกับที่เราอยากได้ คือโรงเรียนที่สนใจสมดุลของเด็กทั้งร่างกาย จิตใจ คือสนใจด้วยความลูกเรามีความสุขหรือเปล่า แล้วพอเขาโตหน่อย อย่างตอนนี้อายุ 11 ขวบแล้วสำหรับคนโต ก็ให้เขาได้เลือกสิ่งที่สนใจเพิ่มเติมได้” “เขาอยู่ในวัยที่กำลังเรียนรู้ เขาก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้เรียนรู้ เราก็จะสนับสนุนเท่าที่เราจะทำได้ เขาก็ต้องได้รับโอกาสที่จะเรียนรู้” การเรียนรู้ของ “น้องแพรว แพรวพิชชา” และ “น้องภูมิ พิชญภูมิ” ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเรียนรู้ผ่านการเที่ยว การเล่น ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เช่น ก่อนหน้านี้ในทุกวันเสาร์อาทิตย์ แม่ตุ๊กจะพาลูกๆ ไปเที่ยวตามที่ต่างๆ แล้วเรียนรู้จากธรรมชาติ สล็อต […]

ผลการสำรวจการมีกิจกรรมทางกายของเด็ก

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับองค์กร Active Healthy Kids Global Alliance (AHKGA) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์การอนามัยโลก (WHO) จัดทำโครงการการสำรวจการมีกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทย ปี พ.ศ. 2561 เพื่อทำการศึกษาสถานการณ์ด้านการมีกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทย ภายใต้ชื่อโครงการ Report Card on Children and Youths เนื่องจากเป็นประเด็นสำคัญทางด้านสุขภาพที่ส่งผลต่อความแข็งแรง พัฒนาการตามช่วงวัย ตลอดจนการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง joker123 การศึกษาดังกล่าวเป็นการสังเคราะห์นโยบายและกิจกรรมด้านการส่งเสริมการเคลื่อนไหวของเด็กและเยาวชนที่แต่ละประเทศดำเนินการอยู่ โดยมีตัวชี้วัดหลักตามที่กำหนดไว้ในกรอบการเปรียบเทียบการมีกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนระดับสากลเพื่อให้สามารถนำไปเปรียบเทียบผลการศึกษากับประเทศสมาชิกได้ โดยคาดหวังให้ผู้กำหนดนโยบายนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายเกี่ยวกับการออกแบบและกำหนดทิศทางการสนบสนุนกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์ด้านการมีกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทยในภาพรวมยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากมีเด็กไทยประมาณ 1 ใน 4 เท่านั้นที่มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ คือมีการเคลื่อนไหวออกแรงปานกลางถึงหนักสะสมได้อย่างน้อยวันละ 60 นาที แม้ว่าจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 23.2 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 26.2 หรืออยู่ในระดับ D- ก็ตาม สล็อต นอกจากนี้ ตัวชี้วัดการเล่นออกแรงแบบไม่มีการกำหนดกติกาที่เป็นทางการมากกว่า 2 […]

ห้องเรียนเดินได้

การสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้น มีความสำคัญมากในระบบการศึกษา เครือข่ายการศึกษาบนพื้นฐานชุมชน จึงได้คิดวิธีการเรียนที่อยู่บนพื้นฐานของชุมชน ซึ่งเชื่อมั่นว่า ทุกที่มีความรู้ ทุกอณูมีการศึกษา และได้ผุด “โครงการสานพลังศึกษาบนพื้นฐานชุมชน” หรือที่มีชื่อน่ารักๆ ว่า “ห้องเรียนเดินได้” ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจของการศึกษา joker123 ซึ่งจะยึดโยงให้เด็กรู้จัก รักและหวงแหนวัฒนธรรมรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวของตน จากที่เครือข่ายสานพลังการศึกษาบนพื้นฐานชุมชนเริ่มการสืบสานภูมิปัญญาพบว่ากระบวนการศึกษาของชุมชนแท้จริงแล้ว คือกระบวนการสืบค้นหรือการเรียนรู้รากเหง้าของตนเอง เช่น ประวัติศาสตร์ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต รวมทั้งทรัพยกรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อต่อความองค์ความรู้ของชุมชน สร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่มีใจนักชุมชน มีความภาคภูมิใจในชุมชน และพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงพัฒนาชุมชนให้แข็งแรงขึ้นได้ด้วย “ห้องเรียนเดินได้” คือการจัดกิจกรรมโดยคณะครู ผู้รู้ และชุมชนเพื่อให้เด็กซึ่งเป็นผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมของตนแล้ว นอกจากนี้ การมีกิจกรรมทางกาย สามารถบูรณาการหรือนำไปเชื่อมโยงกับองค์ความรู้อื่นๆ ได้อย่างสอดคล้องลงตัวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนได้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานและพื้นฐานอาชีพ สุขศึกษา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ และศิลปะ ด้วย สล็อต ซึ่งขณะนี้ก็มีเครือข่ายและโรงเรียนที่ทำได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และได้ดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง อาทิ “ห้องเรียนแรงบันดาลใจ” ของ “ไร่กิ่งก้านใบ […]

ActiveSchool

การมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน แต่ยังส่งผลรวมไปถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หลายประเทศจึงให้ความสำคัญกับการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ซึ่งในประเทศไทยก็มีการขับเคลื่อนเพื่อให้ประชาชนไทยได้มีระดับกิจกรรมทางกายที่เพียงพอมากขึ้น joker123 โดยในส่วน “พฤติกรรมเนือยนิ่ง” จากผลการสำรวจการมีกิจกรรมทางกายของเด็กและเยาวชนไทย (The 2018 Thailand Report Card on Physical Activity for Children and Youth) พบว่าเด็กไทยใช้เวลาอยู่กับหน้าจออิเล็กทรอนิกส์เฉลี่ยวันละ 3.1 ชั่วโมงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะก่อให้เกิดภาวะเนือยนิ่งและนำไปสู่การเกิดโรคต่างๆ รวมถึงขาดทักษะในการเข้าสังคม ดังนั้นจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งแก้ปัญหา สำหรับระดับของการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอนั้น กำหนดว่าทุกๆ วัน เด็กจะต้องมีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมทางกายประเภทเสริมสร้างการเคลื่อนไหว การยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแบบแอโรบิก ระดับปานกลางจนถึงหนัก อย่างน้อยวันละ 60 นาที 3 วันต่อสัปดาห์ ในวันนี้เราจึงอยากจะนำเสนอ 3 องค์ประกอบดีๆ สู่การเป็นโรงเรียนที่กระฉับกระเฉง (Active School) ซึ่งจะช่วยพัฒนาเด็กในด้านพฤติกรรม เสริมสร้างความจำ พัฒนาสมอง รวมถึงทักษะด้านอารมณ์ของเด็กๆ และทำให้มีผลการเรียนดีขึ้น ดังนี้ สล็อต 1 จัดสรรพื้นที่ที่มีอยู่ให้เอื้อต่อการเล่น […]

ที่ว่างแห่งการเล่น

เนื่องมาจากแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่๙) ที่ทรงต้องการพัฒนาบุคคล และชุมชนให้มีสุขภาพกายแข็งแรง และมีสุขภาพใจที่ดี โครงการ “ลานกีฬาพัฒน์” ซึ่งมีความหมายว่า “ลานกีฬาเพื่อความเจริญ” จึงเริ่มดำเนินการขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ในพื้นที่ 2 แห่ง คือลานกีฬาพัฒน์1 บริเวณพื้นที่ชุมชนเคหะคลองจั่น เขตบางกะปิ และ ลานกีฬาพัฒน์2 ในบริเวณพื้นที่ใต้ทางด่วนพิเศษศรีรัช บริเวณแยกอุรุพงษ์ เขตราชเทวี โดยสถาบันอาศรมศิลป์ joker123 โดยการออกแบบพื้นที่เล่น หรือ Floor Play เพื่อให้เด็กๆ ได้มีกิจกรรมทางกาย เพื่อให้มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงตามแนวพระราชดำริฯ ให้กับลานกีฬาฯ ทั้ง 2 แห่งนั้น ทีมงานจากสถาบันอาศรมศิลป์ ได้แก่ คุณอิสริยา ปุณโณปถัมภ์ ผู้จัดการโครงการลานกีฬาพัฒน์และโครงการลานกีฬาวัฒนธรรมชุมชน รวมทั้ง คุณตุลารัตน์ กันหา สถาปนิก โครงการลานกีฬาพัฒน์ และ คุณนฤมล พลดงนอก ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการฯ เป็นผู้ลงพื้นที่ไปพูดคุยและปรึกษาหารือกับชุมชน เพื่อที่จะเฟ้นหาอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นที่จะสร้างความรู้สึกอยากมีส่วนร่วม รัก […]

Back To Top