Day: November 16, 2021

กลุ่มดาวด้วยProjectApproach

เมื่อพูดถึงกลุ่มดาวเราคงคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่จริง ๆ แล้วเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามาก เพราะสามารถเห็นได้ทุก ๆ คืน นอกจากความสวยงามแล้วยังมีประโยชน์อีกมากมายที่ทุกคนยังไม่รู้ วันนี้เราจึงมีแนวทางในการสอน เรื่อง กลุ่มดาว ที่คุณครูสามารถนำไปสอนในรูปแบบ Project Approach ซึ่งเป็นการสอนแบบเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้จากสิ่งรอบตัว ส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แล้วยังเป็นกิจกรรมที่เน้นให้เด็กได้ลงมือทำด้วยตนเอง joker123 เด็ก ๆ สนุกสนานกับการส่องกล้องดูดาว การเรียนรู้แบบ Project Approach เรื่องกลุ่มดาว แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 : การเริ่มต้นโครงการการกำหนดหัวข้อให้เด็ก ๆ ระดมความคิดกันแล้วเสนอหัวข้อที่สนใจ และคุณครูอาจจะร่วมเสนอเรื่อง กลุ่มดาว เป็นอีกหนึ่งตัวเลือก จากนั้นให้เด็กได้โหวตเลือกหัวข้อกัน โดยทำเป็นกราฟแสดงหัวข้อ คุณครูคอยบันทึกคะแนนเมื่อผลโหวตเป็นกลุ่มดาว จากนั้นก็เริ่มทำโครงการได้เลยค่ะ เด็กกำลังโหวตเลือกหัวข้อที่สนใจ เพื่อทำโครงการเด็กกำลังโหวตเลือกหัวข้อที่สนใจ เพื่อทำโครงการประสบการณ์เดิมเมื่อผลโหวตหัวข้อ “กลุ่มดาว” เป็นเอกฉันท์แล้ว ให้เด็ก ๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน จากนั้นให้เล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับกลุ่มดาวที่เคยเห็นมา แล้วสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เช่น […]

ทดลองต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

การที่เราจะสอนเด็ก ๆ ให้เรียนรู้เรื่องไฟฟ้า อาจดูเป็นเรื่องยาก และเป็นไปไม่ได้เลยใช่มั้ยคะ? แต่วันนี้เราจะเปลี่ยนเรื่องที่ว่ายากให้เป็นเรื่องง่าย ๆ ผ่านการทดลองต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ด้วยการนำศิลปะ ภาพวาดจากกาวและเกลือ มาประยุกต์เป็นวงจรไฟฟ้า ที่ทั้งสนุก ตื่นเต้น และได้ความรู้ไปพร้อม ๆ กัน joker123 การทดลองต่อวงจรไฟฟ้าการทดลองต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย จากกาวและเกลืออุปกรณ์อุปกรณ์การทดลองต่อวงจรไฟฟ้าจากกาวและเกลืออุปกรณ์การทดลองต่อวงจรไฟฟ้าจากกาวและเกลือ1กระดาษเทา-ขาว A42เกลือ3กาวลาเท็กซ์ แบบฝาเกลียวหมุน4สีน้ำหรือสีผสมอาหาร5ถ้วยหรือแก้ว สำหรับผสมสี6ถ่าน AA7รางถ่าน8เทปพันสายไฟ9หลอดไฟ LED ขนาด 5 mm10ปิเปตต์11กรรไกร12กระดาษสีดำ สล็อต ขั้นตอนการเตรียมรางถ่านและเช็คหลอดไฟ LED นำสายไฟของรางถ่านทั้ง 2 อันมาต่อกัน โดยนำสายไฟขั้วบวก (สายสีแดง) ของรางถ่านอันที่ 1 มาพันเข้ากับสายไฟขั้วลบ (สายสีดำ) ของรางถ่านอันที่ 2 พันปิดด้วยเทปพันสายไฟ และใส่ถ่านให้เรียบร้อย (ถ้าสายไฟยาวเกินไป คุณครูและคุณพ่อคุณแม่สามารถมัดสายไฟเก็บ เพื่อความเป็นระเบียบได้นะคะ) ผู้ปกครองพันสายไฟเข้าด้วยกันผู้ปกครองกำลังพันสายไฟขั้วบวกและขั้วลบเข้าด้วยกัน นำสายไฟขั้วลบ (สายสีดำ) มาพันที่ขา Cathode (รับไฟขั้วลบ) ของหลอดไฟ LED จากนั้นนำสายไฟขั้วบวก […]

Back To Top