Tag: ชวนสร้างกิจกรรมทางกายพร้อมหน้า

ชวนสร้างกิจกรรมทางกายพร้อมหน้า

เพราะคำว่า “ครอบครัว” ถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดสำหรับเด็ก ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพทั้งทางกายและทางสมองให้กับพวกเขา ดังนั้นการได้พากันออกไปเล่นนอกบ้านอย่างน้อยวันละ 60 นาที หรือการได้ทำกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว จะสามารถช่วยลดพฤติกรรมการเนือยนิ่งของเด็ก ๆ ได้ อีกทั้งยังถือเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางกายภายนอกห้องเรียนที่สร้างความแอคทีฟ และเพิ่มความสนุกสนานให้เด็กในได้พบเจอและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว อีกทั้งยังเป็นแรงผลักดันที่ดีให้เด็กมีพัฒนาการทางจิตใจ และสามารถค้นพบตัวเองได้ง่ายขึ้นอีกด้วย joker123 เหมือนกับที่ “ครูกุ๋ย ศรัทธา ปลื้มสูงเนิน” อีกหนึ่งคุณครูจากโฮมสเตย์ปากช่อง หรือผู้ประสานงาน “กลุ่มไม้ขีดไฟ” มีความพยายามในการที่จะผลักดัน กระตุ้น และส่งเสริมเพื่อให้เด็ก ๆ ได้ทำกิจกรรมดี ๆ ตลอดระยะเวลาการทำงานเกือบ 30 ปีที่ผ่านมา โดยเน้นในเรื่องของการสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างเด็ก ๆ และครอบครัว ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน แบบที่ได้ทั้งความสนุกสนาน และได้สุขภาพไปพร้อม ๆ กันด้วย ตัวอย่างเช่น กิจกรรม “ปีนต้นไม้” ที่เพิ่งจัดไปเมื่อไม่นานนี้ รวมทั้งกิจกรรมอย่าง “เขาใหญ่ดีจัง คร้าบ” ที่จัดทุกเดือนกุมภาพันธ์ตลอดระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา กับกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็ก […]

Back To Top