Tag: ปิดเทอมนี้ทำกิจกรรมอะไรกันดี

ปิดเทอมนี้ทำกิจกรรมอะไรกันดี

ระบบการศึกษาทั่วโลกจะมีรูปแบบไม่แตกต่างกันมากนักคือ การเรียน การสอนในห้องเรียนตามตารางที่กำหนดไว้ในแต่ละช่วงชั้น ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา หรือการเรียนภาคบังคับ เรียนตามอัธยาศัย joker123 กำหนดภาคเรียนเป็นช่วงๆ ในแต่ละปีการศึกษา ที่ปกติจะมีเทอมหนึ่งและเทอม 2 โดยแต่ละเทอม จะมีการปิดภาคการเรียน การสอน ให้เด็กๆ นักเรียนได้พักผ่อนสมอง ไม่นับรวมวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ ที่ระบบการศึกษาในไทยจะหยุดการเรียนการสอนเป็นปกติอย่างไรก็ตาม ในบางประเทศ รวมถึงไทย การเรียนในห้องเรียน และการกวดวิชาในเวลาว่างที่อยู่นอกเหนือระบบการศึกษา กลายเป็นวิถีสังคมที่บรรดาผู้ปกครองต่างพยายาม สร้างโอกาสให้ลูกๆ ได้เรียนรู้ ฝึกฝน ทักษะเพิ่มเติม ในรายวิชาพื้นฐานที่มีความจำเป็นในการสอบแข่งขัน ทั้งๆที่ การปิดเทอมนั้น เป็นภาวะที่มีการวิจัยด้านการศึกษาจากหลายสถาบันด้านพัฒนาการเชาวน์ปัญญาเด็กแต่ละช่วงวัย ระบุชัดว่า การเรียนมากไป ไม่เป็นผลดีต่อพัฒนาการทางสติ ปัญญา จะกลายเป็นแรงต้านของการรับรู้ เรียนรู้ของเด็ก ที่อาจจะปฏิเสธ หรือมีความรู้สึกที่ไม่อยากเรียน อยากอ่านหนังสือ หรือทำการบ้าน สล็อต ดังนั้นในช่วงปิดเทอม ควรเป็นช่วงเวลา พักผ่อนสมองของลูกๆ ซึ่งผู้ปกครองไม่ต้องกังวล ไปยัดเยียดให้เรียนกวดวิชา เพราะจะทำให้สมองเด็กเกิดความเมื่อยล้า กิจกรรมในช่วงปิดเทอม มีมากมายให้เลือก เช่น ผู้ปกครอง อาจวางแผนพาลูกๆไปเที่ยวไปเยี่ยมญาติๆในต่างจังหวัด […]

Back To Top